berakhlak bangga melayani bangsa

Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)

1. Tahun 2023 (9 Februari 2023)
2. Tahun 2022 Lama (2 Februari 2022) Tahun 2022 Baru (9 Februari 2023)
2. Tahun 2021 (28 Januari 2021)
3. Tahun 2020 (5 Februari 2020)